องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 11 เมษายา 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กำหนดจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม ได้มาให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุในตำบลละลมใหม่พัฒนา

2023-11-03
2023-10-27
2023-10-25
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-10-03
2023-09-29
2023-08-18
2023-08-17