องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


นายนำ ปลอดกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  พร้อมด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่  29  - 31  มีนาคม  2560
2021-11-09
2021-10-26
2021-10-11
2021-10-10
2021-09-25
2021-09-24
2021-09-16
2021-09-14
2021-09-09
2021-08-25