องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาจัดโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565  โดยการจัดตั้งด่านชุมชนระหว่างวันที่ 11 - 17  เมษายน  2565  และปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและรณรงค์ให้ประชาชนไม่ประมาทในการใช้รถ ใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 

2022-04-12
2022-04-05
2022-03-25
2022-03-21
2022-03-18
2022-03-17
2022-03-02
2022-02-28
2022-02-24
2022-02-18