องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


กำจัดวัชพืชในลำละลม


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันกำจัดวัชพืชในลำละลม เพื่อกำจัดจอกแหนและวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำ เนื่องจากวัชพืชน้ำมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้นำรถแบล็กโฮคอยาว ร่วมกำจัดวัชพืชในครั้งนี้

2022-08-19
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-02