องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


วันที่ 8 กันยายน 2565 นายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

2023-03-27
2023-03-24
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-02
2023-02-13
2023-02-05
2023-02-03
2023-01-31
2023-01-29