องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


วันที่ 8 กันยายน 2565 นายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

2022-10-12
2022-09-23
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-19
2022-08-17
2022-08-10
2022-08-10