องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกันยายน 2565


วันที่ 23 กันยายน 2565 นายธรรมธรรศ ทองพระสำโรง นายอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยนายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การยริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านละลม จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกันยายน 2565 เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณถนนสายหลักและลำละลม

2023-03-02
2022-10-12
2022-09-23
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-19
2022-08-17
2022-08-10