องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาโดยในปี 2566 นี้กำหนดให้มี คำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญานตน ประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติด แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมด

2023-11-03
2023-10-27
2023-10-25
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-10-03
2023-09-29
2023-08-18
2023-08-17