องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการผู้พิการละลมใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2566


วันที่ 30 มิถุนายน 2666 ชมรมผู้พิการตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้กำหนดจัดโครงการผู้พิการละลมใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

2023-11-03
2023-10-27
2023-10-25
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-10-03
2023-09-29
2023-08-18
2023-08-17