องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ของสภาองค์กรชุมชนตำบลละลมใหม่พัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-03
2023-10-27
2023-10-25
2023-10-09
2023-10-06
2023-10-03
2023-10-03
2023-09-29
2023-08-18
2023-08-17