องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖ ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาและเกษตรอำเภอโชคชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-18
2023-08-17
2023-08-08
2023-07-26
2023-07-25
2023-07-21
2023-07-14
2023-06-30
2023-06-26
2023-04-11