องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพ(การจัดดอกไม้สด)


เมื่อวันที่  29  สิิงหาคม  2556 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอาชีพ(การจัดดอกไม้สด)  เพื่อเป็นการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพให้กับชาวตำบลละลมใหม่พัฒนา
2021-11-09
2021-10-26
2021-10-11
2021-10-10
2021-09-25
2021-09-24
2021-09-16
2021-09-14
2021-09-09
2021-08-25