องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการลดความเปราะบางทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส


เมื่อวันที่  12 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมการพัฒนาแกนนำจิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการโครงการลดความเปราะบางทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส
2021-11-09
2021-10-26
2021-10-11
2021-10-10
2021-09-25
2021-09-24
2021-09-16
2021-09-14
2021-09-09
2021-08-25