องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปปัญหาร่วมพัฒนาในพื้นที่


กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปปัญหาร่วมพัฒนาในพื้นที่ ตามโครงการ "รู้ปัญหา ร่วมพัฒนาในพื้นที่ " ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่่ 25 กันยายน 2556  โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณาการ ตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  สันบสนุนงบประมาณ โดย ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 20 จังหวัดนครราชสีมา
2021-11-09
2021-10-26
2021-10-11
2021-10-10
2021-09-25
2021-09-24
2021-09-16
2021-09-14
2021-09-09
2021-08-25