องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


โครงการเเข่งขันเรือยาวประจำปี 2556


เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิการยน 2556 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  นำโดยนายนำ  ปลอดกระโทก นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  นายสนธยา  ภักดีกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดจัดงานเเข่งขันเรือยาวประจำปี 2556 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2021-11-09
2021-10-26
2021-10-11
2021-10-10
2021-09-25
2021-09-24
2021-09-16
2021-09-14
2021-09-09
2021-08-25