องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร
นายนำ ปลอดกระโทก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบละลมใหม่พัฒนา
โทร.086-2649745


 


นายมงคล  หนอกกระโทก นางจงดี แนบกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
โทร.080-7354714
โทร.080-1506065

นายมาโนช  พูนกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
โทร.089-9177044