องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวศิริขวัญ  รัตนเลื่อนทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ