องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]122
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]125
3 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]181
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]165
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]176
6 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]221
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 23 เม.ย. 2562 ]169
8 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]212
9 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2561 ]168