องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]49
2 รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนกันยาน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]38
3 รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]37
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]172
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]222
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]201
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]222
8 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]266
9 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 23 เม.ย. 2562 ]208
10 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]264
11 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2561 ]211