องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 531 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากซอยบ้าน นางสมัย – บ้านนายธนากร หาดทะเล หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 22 เม.ย. 2567 ]8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวิชัย – คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 [ 22 เม.ย. 2567 ]7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 จากไร่นายสมชาย – ป่าประดู่ [ 22 เม.ย. 2567 ]7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อคลองยาง – โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 22 เม.ย. 2567 ]13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายโคกยายนาง หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 22 เม.ย. 2567 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด – เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 22 เม.ย. 2567 ]10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองชลประทาน ซอยบ้านกำนันนวล หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 22 เม.ย. 2567 ]5
9 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายโคกยายนาง หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 9 เม.ย. 2567 ]9
10 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อคลองยาง –โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 9 เม.ย. 2567 ]8
11 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากซอยบ้านนางสมัย – บ้านนายธนากร หาดทะเล หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 9 เม.ย. 2567 ]7
12 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวิชัย – คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 [ 9 เม.ย. 2567 ]6
13 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 จากไร่นายสมชาย – ป่าประดู่ [ 9 เม.ย. 2567 ]7
14 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ซอยข้างวัด – เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 9 เม.ย. 2567 ]7
15 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บริเวณคลองชลประทาน ซอยบ้านกำนันนวล หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 9 เม.ย. 2567 ]9
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 16 ก.พ. 2567 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร่ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ซอยรอบนอก หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง [ 16 ก.พ. 2567 ]8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 1 [ 16 ก.พ. 2567 ]10
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 16 ก.พ. 2567 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27