องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน-โกรกมันกระชาก หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม [ 29 ก.ย. 2566 ]26
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]24
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน-ลำละลม หมู่ที่ 4 [ 26 ก.ค. 2566 ]29
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายเสมอ-ไร่นางละม่อม หมู่ที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]27
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประวิทย์ – คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 13 ก.ค. 2566 ]28
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน / ลูกรัง / หินคลุก สายนานายสุทนธ์-คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 [ 13 ก.ค. 2566 ]26
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายไร่นายฮวง หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 13 ก.ค. 2566 ]25
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 [ 12 ก.ค. 2566 ]29
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 [ 12 ก.ค. 2566 ]28
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 [ 11 ก.ค. 2566 ]30
11 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2 [ 10 ก.ค. 2566 ]27
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2 [ 9 มิ.ย. 2566 ]32
13 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]32
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ [ 2 พ.ค. 2566 ]32
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ซอยบ้านนายไวพจน์ ลอยฟู หมู่ที่ 3 [ 2 พ.ค. 2566 ]29
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายสมคิด หมู่ที่ 9 [ 21 เม.ย. 2566 ]40
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางทองม้วน แปะกระโทก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2566 ]27
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายวิเชียร (แหลมโคกมันกระชาก) หมู่ที่ 6 [ 21 เม.ย. 2566 ]32
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายหล่อน หมู่ที่ 3 [ 21 เม.ย. 2566 ]31
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลัดดา หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 21 เม.ย. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25