องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 26 เม.ย. 2562 ]176
182 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]122
183 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหุ่น หมู่ที่ 2 [ 14 มี.ค. 2562 ]137
184 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 [ 14 มี.ค. 2562 ]135
185 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก สายหนองหัวช้าง-ป่าช้าคลองกระชาย หมู่ที่ 8 [ 14 มี.ค. 2562 ]132
186 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 14 มี.ค. 2562 ]168
187 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเขาโคกรักษ์ หมู่ที่ 12 [ 14 มี.ค. 2562 ]180
188 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหุ่น หมู่ที่ 2 [ 1 มี.ค. 2562 ]172
189 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2562 ]123
190 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเขาโคกรักษ์ หมูที่ 12 [ 1 มี.ค. 2562 ]158
191 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก สายหนองหัวช้าง-ป่าช้า คลองกระชาย หมู่ที่ 8 [ 1 มี.ค. 2562 ]124
192 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 1 มี.ค. 2562 ]167
193 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 [ 20 ก.พ. 2562 ]126
194 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 20 ก.พ. 2562 ]128
195 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก [ 20 ก.พ. 2562 ]127
196 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา [ 20 ก.พ. 2562 ]125
197 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 8 ก.พ. 2562 ]124
198 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2562 ]127
199 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก [ 8 ก.พ. 2562 ]125
200 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา [ 8 ก.พ. 2562 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24