องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากไร่นายเสมอ-ไร่นายเกิด หมู่ที่ 2 [ 6 ม.ค. 2563 ]166
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชูชาติ หมู่ที่ 3 [ 6 ม.ค. 2563 ]219
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3 [ 6 ม.ค. 2563 ]166
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 4 [ 6 ม.ค. 2563 ]216
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสนุ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]198
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสุวิทย์ ทองโพธิ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]224
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ 12 [ 6 ม.ค. 2563 ]159
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2562 ]157
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2562 ]161
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละลม หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2562 ]160
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 7 [ 26 ธ.ค. 2562 ]165
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 ซอยโคกสูง [ 26 ธ.ค. 2562 ]210
193 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากไร่นายเสมอ-ไร่นายเกิด หมู่ที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2562 ]207
194 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชูชาติ หมู่ที่ 3 [ 20 ธ.ค. 2562 ]156
195 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3 [ 20 ธ.ค. 2562 ]166
196 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสนุ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]196
197 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสุวิทย์ ทองโพธิ์ [ 20 ธ.ค. 2562 ]214
198 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ 12 [ 20 ธ.ค. 2562 ]216
199 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการขยายถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 4 [ 20 ธ.ค. 2562 ]173
200 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2562 ]161
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28