องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2562 ]146
202 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเขาโคกรักษ์ หมูที่ 12 [ 1 มี.ค. 2562 ]185
203 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก สายหนองหัวช้าง-ป่าช้า คลองกระชาย หมู่ที่ 8 [ 1 มี.ค. 2562 ]148
204 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 1 มี.ค. 2562 ]191
205 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 [ 20 ก.พ. 2562 ]146
206 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 20 ก.พ. 2562 ]146
207 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก [ 20 ก.พ. 2562 ]148
208 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา [ 20 ก.พ. 2562 ]150
209 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 8 ก.พ. 2562 ]146
210 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2562 ]147
211 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก [ 8 ก.พ. 2562 ]146
212 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา [ 8 ก.พ. 2562 ]149
213 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 [ 25 ม.ค. 2562 ]219
214 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 26 ธ.ค. 2561 ]208
215 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]148
216 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 26 ธ.ค. 2561 ]143
217 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]155
218 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]202
219 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 26 ธ.ค. 2561 ]211
220 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 26 ธ.ค. 2561 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25