องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 [ 25 ม.ค. 2562 ]191
202 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 26 ธ.ค. 2561 ]184
203 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]128
204 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 26 ธ.ค. 2561 ]125
205 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]138
206 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]181
207 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 26 ธ.ค. 2561 ]186
208 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 26 ธ.ค. 2561 ]138
209 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 26 ธ.ค. 2561 ]129
210 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 26 ธ.ค. 2561 ]133
211 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5(ภายในวัด) [ 26 ธ.ค. 2561 ]133
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2561 ]122
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละลม หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]190
214 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ภายในวัด) [ 19 ธ.ค. 2561 ]182
215 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 19 ธ.ค. 2561 ]165
216 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 19 ธ.ค. 2561 ]135
217 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 19 ธ.ค. 2561 ]126
218 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 19 ธ.ค. 2561 ]174
219 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2561 ]131
220 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]130
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24