องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 26 ธ.ค. 2561 ]151
222 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 26 ธ.ค. 2561 ]150
223 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5(ภายในวัด) [ 26 ธ.ค. 2561 ]153
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2561 ]143
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละลม หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]223
226 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ภายในวัด) [ 19 ธ.ค. 2561 ]204
227 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 19 ธ.ค. 2561 ]190
228 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 19 ธ.ค. 2561 ]156
229 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 19 ธ.ค. 2561 ]146
230 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 19 ธ.ค. 2561 ]194
231 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2561 ]155
232 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]149
233 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]140
234 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2561 ]141
235 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]184
236 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 28 ส.ค. 2561 ]168
237 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก เส้นทางลงหนองหัวช้าง สามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 28 ส.ค. 2561 ]147
238 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่หมูู่ที่ 6 [ 28 ส.ค. 2561 ]145
239 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก สายโคกตาอ้น-หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 28 ส.ค. 2561 ]152
240 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นทางหนองหัวช้างสามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 20 ส.ค. 2561 ]205
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25