องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]122
222 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2561 ]125
223 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]167
224 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 28 ส.ค. 2561 ]141
225 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก เส้นทางลงหนองหัวช้าง สามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 28 ส.ค. 2561 ]126
226 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่หมูู่ที่ 6 [ 28 ส.ค. 2561 ]127
227 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก สายโคกตาอ้น-หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 28 ส.ค. 2561 ]131
228 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นทางหนองหัวช้างสามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 20 ส.ค. 2561 ]179
229 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่ หมู่ที่ 6 [ 20 ส.ค. 2561 ]131
230 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกตาอ้น - หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 20 ส.ค. 2561 ]132
231 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 20 ส.ค. 2561 ]124
232 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมจุดระบายน้ำ บ้านหนองผัุกหวาน หมู่ที่ 11 [ 7 ส.ค. 2561 ]131
233 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 7 ส.ค. 2561 ]132
234 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 [ 7 ส.ค. 2561 ]127
235 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ 12 [ 7 ส.ค. 2561 ]181
236 ประกาศยกเลิกประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2561 ]132
237 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2561 ]176
238 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมูู่ที่ 8 [ 2 ส.ค. 2561 ]129
239 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]133
240 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]179
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24