องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองยาง -โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 6 มิ.ย. 2562 ]161
242 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางวิไล [ 24 พ.ค. 2562 ]159
243 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยรอบนอก [ 24 พ.ค. 2562 ]145
244 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]207
245 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเดิ่นขี้หมา - คลองขาม หมู่ที่ 7 [ 24 พ.ค. 2562 ]201
246 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 2 โปร่งฟาน [ 24 พ.ค. 2562 ]250
247 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้านละลม ซอยข้างคลองประดู่ [ 24 พ.ค. 2562 ]169
248 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองยาง - โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 24 พ.ค. 2562 ]211
249 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 26 เม.ย. 2562 ]207
250 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]150
251 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหุ่น หมู่ที่ 2 [ 14 มี.ค. 2562 ]177
252 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 [ 14 มี.ค. 2562 ]171
253 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก สายหนองหัวช้าง-ป่าช้าคลองกระชาย หมู่ที่ 8 [ 14 มี.ค. 2562 ]165
254 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 14 มี.ค. 2562 ]203
255 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเขาโคกรักษ์ หมู่ที่ 12 [ 14 มี.ค. 2562 ]214
256 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหุ่น หมู่ที่ 2 [ 1 มี.ค. 2562 ]207
257 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2562 ]162
258 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเขาโคกรักษ์ หมูที่ 12 [ 1 มี.ค. 2562 ]195
259 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก สายหนองหัวช้าง-ป่าช้า คลองกระชาย หมู่ที่ 8 [ 1 มี.ค. 2562 ]166
260 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 1 มี.ค. 2562 ]205
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28