องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่ หมู่ที่ 6 [ 20 ส.ค. 2561 ]149
242 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกตาอ้น - หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 20 ส.ค. 2561 ]156
243 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 20 ส.ค. 2561 ]145
244 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมจุดระบายน้ำ บ้านหนองผัุกหวาน หมู่ที่ 11 [ 7 ส.ค. 2561 ]152
245 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 7 ส.ค. 2561 ]155
246 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 [ 7 ส.ค. 2561 ]145
247 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ 12 [ 7 ส.ค. 2561 ]201
248 ประกาศยกเลิกประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2561 ]152
249 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2561 ]197
250 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมูู่ที่ 8 [ 2 ส.ค. 2561 ]145
251 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]152
252 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]200
253 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 2 ส.ค. 2561 ]199
254 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางลำดวน-บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 2 ส.ค. 2561 ]156
255 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 2 ส.ค. 2561 ]153
256 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 2 ส.ค. 2561 ]156
257 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเทียนชัย - นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2561 ]214
258 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 2 ส.ค. 2561 ]154
259 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 2 ส.ค. 2561 ]211
260 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 [ 2 ส.ค. 2561 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25