องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 2 ส.ค. 2561 ]179
242 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางลำดวน-บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 2 ส.ค. 2561 ]135
243 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 2 ส.ค. 2561 ]128
244 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 2 ส.ค. 2561 ]135
245 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเทียนชัย - นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2561 ]191
246 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 2 ส.ค. 2561 ]132
247 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 2 ส.ค. 2561 ]183
248 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 [ 2 ส.ค. 2561 ]132
249 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 2 ส.ค. 2561 ]131
250 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 2 ส.ค. 2561 ]180
251 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลาบ้านนายสัญญา [ 2 ส.ค. 2561 ]133
252 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ส.ค. 2561 ]132
253 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ 12 [ 25 ก.ค. 2561 ]136
254 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2561 ]129
255 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ) บ้านนายเทียนชัย-นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2561 ]172
256 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]127
257 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ค. 2561 ]132
258 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางลำดวน - บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ค. 2561 ]185
259 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ค. 2561 ]138
260 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]170
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24