องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 [ 20 ก.พ. 2562 ]163
262 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 20 ก.พ. 2562 ]159
263 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก [ 20 ก.พ. 2562 ]164
264 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา [ 20 ก.พ. 2562 ]166
265 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) [ 8 ก.พ. 2562 ]160
266 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2562 ]162
267 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก [ 8 ก.พ. 2562 ]161
268 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา [ 8 ก.พ. 2562 ]163
269 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 [ 25 ม.ค. 2562 ]237
270 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 26 ธ.ค. 2561 ]220
271 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]165
272 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 26 ธ.ค. 2561 ]157
273 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]174
274 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]214
275 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 26 ธ.ค. 2561 ]231
276 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 26 ธ.ค. 2561 ]174
277 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 26 ธ.ค. 2561 ]163
278 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 26 ธ.ค. 2561 ]163
279 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5(ภายในวัด) [ 26 ธ.ค. 2561 ]167
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2561 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28