องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 2 ส.ค. 2561 ]150
262 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 2 ส.ค. 2561 ]207
263 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลาบ้านนายสัญญา [ 2 ส.ค. 2561 ]155
264 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ส.ค. 2561 ]151
265 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ 12 [ 25 ก.ค. 2561 ]160
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2561 ]149
267 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ) บ้านนายเทียนชัย-นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2561 ]197
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]154
269 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ค. 2561 ]150
270 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางลำดวน - บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ค. 2561 ]204
271 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ค. 2561 ]164
272 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]189
273 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2561 ]154
274 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 24 ก.ค. 2561 ]148
275 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 24 ก.ค. 2561 ]210
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ค. 2561 ]143
277 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลาบ้านนายสัญญา [ 24 ก.ค. 2561 ]147
278 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]198
279 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน่ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]147
280 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 [ 24 ก.ค. 2561 ]153
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25