องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2561 ]130
262 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 24 ก.ค. 2561 ]129
263 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 24 ก.ค. 2561 ]185
264 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ค. 2561 ]123
265 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลาบ้านนายสัญญา [ 24 ก.ค. 2561 ]125
266 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]177
267 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน่ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]131
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 [ 24 ก.ค. 2561 ]133
269 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอยโรงสีนายโยธี [ 28 ก.พ. 2561 ]131
270 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน จากแยก หมู่ที่ 2 - คลองลวก [ 28 ก.พ. 2561 ]128
271 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายไมตรี [ 28 ก.พ. 2561 ]185
272 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยนานายยิ้ม [ 28 ก.พ. 2561 ]124
273 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบสระกุดจอกใหญ่ [ 28 ก.พ. 2561 ]131
274 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 28 ก.พ. 2561 ]131
275 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายอ่อน [ 28 ก.พ. 2561 ]129
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายพัว [ 28 ก.พ. 2561 ]134
277 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สาย รพ.สต. - คลองชลประทาน) [ 23 พ.ย. 2560 ]126
278 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสายหนองเพชรและขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 23 พ.ย. 2560 ]133
279 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการขุดรื้อคันทางลูกรังเดิมแล้วบดทับ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 (สายคุ้มโกรกกัดลิ้น-บ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ทต.ท่าเยี่ยม) [ 15 ก.ย. 2560 ]234
280 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 17 ส.ค. 2560 ]125
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24