องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละลม หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2561 ]235
282 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ภายในวัด) [ 19 ธ.ค. 2561 ]213
283 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 19 ธ.ค. 2561 ]205
284 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง [ 19 ธ.ค. 2561 ]172
285 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล [ 19 ธ.ค. 2561 ]159
286 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง [ 19 ธ.ค. 2561 ]207
287 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2561 ]171
288 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]161
289 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]153
290 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2561 ]154
291 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2561 ]197
292 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 28 ส.ค. 2561 ]182
293 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก เส้นทางลงหนองหัวช้าง สามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 28 ส.ค. 2561 ]160
294 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่หมูู่ที่ 6 [ 28 ส.ค. 2561 ]158
295 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุุก สายโคกตาอ้น-หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 28 ส.ค. 2561 ]164
296 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นทางหนองหัวช้างสามแยกหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 20 ส.ค. 2561 ]220
297 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานายก้อน-ทำนบใหม่ หมู่ที่ 6 [ 20 ส.ค. 2561 ]160
298 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกตาอ้น - หนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 20 ส.ค. 2561 ]170
299 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 20 ส.ค. 2561 ]161
300 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมจุดระบายน้ำ บ้านหนองผัุกหวาน หมู่ที่ 11 [ 7 ส.ค. 2561 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28