องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 7 ส.ค. 2561 ]171
302 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 [ 7 ส.ค. 2561 ]159
303 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ 12 [ 7 ส.ค. 2561 ]221
304 ประกาศยกเลิกประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2561 ]162
305 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2561 ]209
306 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมูู่ที่ 8 [ 2 ส.ค. 2561 ]158
307 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]169
308 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 2 ส.ค. 2561 ]213
309 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 2 ส.ค. 2561 ]212
310 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางลำดวน-บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 2 ส.ค. 2561 ]171
311 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 2 ส.ค. 2561 ]170
312 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 2 ส.ค. 2561 ]169
313 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเทียนชัย - นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2561 ]231
314 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 2 ส.ค. 2561 ]167
315 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 2 ส.ค. 2561 ]223
316 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 [ 2 ส.ค. 2561 ]165
317 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 2 ส.ค. 2561 ]162
318 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 2 ส.ค. 2561 ]223
319 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลาบ้านนายสัญญา [ 2 ส.ค. 2561 ]170
320 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ส.ค. 2561 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28