องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ 12 [ 25 ก.ค. 2561 ]181
322 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2561 ]162
323 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ) บ้านนายเทียนชัย-นางสายทอง หมู่ที่ 2 [ 24 ก.ค. 2561 ]211
324 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]169
325 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ค. 2561 ]163
326 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางลำดวน - บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ค. 2561 ]230
327 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ค. 2561 ]176
328 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]203
329 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2561 ]168
330 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ [ 24 ก.ค. 2561 ]164
331 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12 [ 24 ก.ค. 2561 ]224
332 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ค. 2561 ]154
333 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลาบ้านนายสัญญา [ 24 ก.ค. 2561 ]159
334 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]211
335 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน่ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 24 ก.ค. 2561 ]160
336 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 [ 24 ก.ค. 2561 ]166
337 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอยโรงสีนายโยธี [ 28 ก.พ. 2561 ]167
338 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน จากแยก หมู่ที่ 2 - คลองลวก [ 28 ก.พ. 2561 ]156
339 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายไมตรี [ 28 ก.พ. 2561 ]229
340 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยนานายยิ้ม [ 28 ก.พ. 2561 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28