องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 23 พ.ค. 2559 ]172
322 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินแปลงผักโคกตาอ้น - นานายสมหมาย นากระโทก หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 16 พ.ค. 2559 ]124
323 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหัวช้าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 16 พ.ค. 2559 ]185
324 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเพชร หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 16 พ.ค. 2559 ]122
325 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำคลองยาง หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 16 พ.ค. 2559 ]124
326 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านละลม จำนวน 3 ซุ้ม [ 4 มี.ค. 2559 ]171
327 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านละลม (ซอยบ้านนายมุง) [ 4 มี.ค. 2559 ]173
328 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง (ซอยบ้านนายกุหลาบ) [ 4 มี.ค. 2559 ]123
329 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 4 มี.ค. 2559 ]166
330 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง [ 4 มี.ค. 2559 ]202
331 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 9 ก.พ. 2559 ]119
332 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านละลม (สายลำละลม-คลองเสว) [ 9 ก.พ. 2559 ]129
333 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านละลม (ซอยบ้านนายมิตร) [ 9 ก.พ. 2559 ]127
334 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 3 บ้านละลม (สายต่อน้ำ-ทต.แหลมทอง) [ 9 ก.พ. 2559 ]165
335 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านละลม (ซอยบ้านนายช่วง) [ 9 ก.พ. 2559 ]173
336 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านละลม (ซอยบ้านนางสว่างจิต) [ 9 ก.พ. 2559 ]128
337 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระน้ำ แปลงเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 9 ก.พ. 2559 ]128
338 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย (ซอยบ้านนายสำรอง) [ 9 ก.พ. 2559 ]129
339 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย (ซอยบ้านนายปาน) [ 9 ก.พ. 2559 ]131
340 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง (ซอยบ้านนายชำนาญ) [ 9 ก.พ. 2559 ]172
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24