องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง (ซอยบ้านนายอรุณ [ 9 ก.พ. 2559 ]126
342 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 9 ก.พ. 2559 ]401
343 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน (สายบ้านหนองผักหวาน-บ้านกุดโบสถ์) [ 9 ก.พ. 2559 ]174
344 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำละลม(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 9 ก.พ. 2559 ]134
345 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 15 ม.ค. 2559 ]131
346 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 14 ม.ค. 2559 ]185
347 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2558 [ 7 ม.ค. 2559 ]134
348 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านละลม (สายหนองเพชร) [ 18 พ.ย. 2558 ]130
349 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง (สายหลักบ้านคลองยาง - บ้านคลองกระชาย) [ 18 พ.ย. 2558 ]173
350 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน [ 18 พ.ย. 2558 ]166
351 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง (สายหลัก) [ 18 พ.ย. 2558 ]181
352 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 18 พ.ย. 2558 ]125
353 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 [ 18 พ.ย. 2558 ]182
354 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 18 พ.ย. 2558 ]178
355 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 16 ต.ค. 2558 ]132
356 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ต.ค. 2558 ]131
357 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]131
358 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอยบ้านรองสมบัติ [ 31 ส.ค. 2558 ]137
359 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายแนบ [ 8 มิ.ย. 2558 ]212
360 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายดำรงค์ [ 8 มิ.ย. 2558 ]140
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24