องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 4 มี.ค. 2559 ]185
342 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง [ 4 มี.ค. 2559 ]229
343 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 9 ก.พ. 2559 ]137
344 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านละลม (สายลำละลม-คลองเสว) [ 9 ก.พ. 2559 ]147
345 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านละลม (ซอยบ้านนายมิตร) [ 9 ก.พ. 2559 ]146
346 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 3 บ้านละลม (สายต่อน้ำ-ทต.แหลมทอง) [ 9 ก.พ. 2559 ]185
347 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านละลม (ซอยบ้านนายช่วง) [ 9 ก.พ. 2559 ]201
348 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านละลม (ซอยบ้านนางสว่างจิต) [ 9 ก.พ. 2559 ]147
349 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระน้ำ แปลงเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 9 ก.พ. 2559 ]147
350 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย (ซอยบ้านนายสำรอง) [ 9 ก.พ. 2559 ]148
351 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย (ซอยบ้านนายปาน) [ 9 ก.พ. 2559 ]152
352 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง (ซอยบ้านนายชำนาญ) [ 9 ก.พ. 2559 ]199
353 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง (ซอยบ้านนายอรุณ [ 9 ก.พ. 2559 ]147
354 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา [ 9 ก.พ. 2559 ]433
355 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน (สายบ้านหนองผักหวาน-บ้านกุดโบสถ์) [ 9 ก.พ. 2559 ]194
356 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำละลม(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 9 ก.พ. 2559 ]156
357 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 15 ม.ค. 2559 ]152
358 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 14 ม.ค. 2559 ]210
359 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2558 [ 7 ม.ค. 2559 ]158
360 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านละลม (สายหนองเพชร) [ 18 พ.ย. 2558 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25