องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายสามัคคี [ 8 มิ.ย. 2558 ]166
362 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายคง [ 8 มิ.ย. 2558 ]128
363 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางจำเนียร [ 8 มิ.ย. 2558 ]167
364 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 4 ซอยบ้านยายละม่อม [ 8 มิ.ย. 2558 ]129
365 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางสำเนียง [ 8 มิ.ย. 2558 ]164
366 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสมพงษ์ [ 8 มิ.ย. 2558 ]136
367 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักหวาน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายบุญส่ง [ 8 มิ.ย. 2558 ]139
368 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 ซอยสระหนองเรือ [ 8 มิ.ย. 2558 ]183
369 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]208
370 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงผัก-สู่แนวเขตตำบลแหลมทอง(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]131
371 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำละลม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]132
372 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายเทียน) [ 21 เม.ย. 2558 ]138
373 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนายเจริญ [ 21 เม.ย. 2558 ]134
374 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางนา หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2558 ]127
375 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน-ลูกรัง เลียบลำละลม-คลองกระโดน หมู่ที่ 1 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]179
376 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 (ซอยรอบสระหนองเรือ) [ 21 เม.ย. 2558 ]190
377 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านละลม [ 13 มี.ค. 2558 ]125
378 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 13 มี.ค. 2558 ]130
379 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 (ซอยรอบบ้าน) [ 24 ธ.ค. 2557 ]175
380 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 (ซอยโรงสี) [ 24 ธ.ค. 2557 ]138
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24