องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง (สายหลักบ้านคลองยาง - บ้านคลองกระชาย) [ 18 พ.ย. 2558 ]196
362 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน [ 18 พ.ย. 2558 ]189
363 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง (สายหลัก) [ 18 พ.ย. 2558 ]206
364 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 18 พ.ย. 2558 ]143
365 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 [ 18 พ.ย. 2558 ]203
366 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 18 พ.ย. 2558 ]204
367 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 16 ต.ค. 2558 ]153
368 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ต.ค. 2558 ]146
369 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]149
370 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอยบ้านรองสมบัติ [ 31 ส.ค. 2558 ]159
371 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายแนบ [ 8 มิ.ย. 2558 ]234
372 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายดำรงค์ [ 8 มิ.ย. 2558 ]159
373 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายสามัคคี [ 8 มิ.ย. 2558 ]190
374 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายคง [ 8 มิ.ย. 2558 ]157
375 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางจำเนียร [ 8 มิ.ย. 2558 ]192
376 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 4 ซอยบ้านยายละม่อม [ 8 มิ.ย. 2558 ]151
377 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางสำเนียง [ 8 มิ.ย. 2558 ]219
378 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสมพงษ์ [ 8 มิ.ย. 2558 ]156
379 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักหวาน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายบุญส่ง [ 8 มิ.ย. 2558 ]162
380 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 ซอยสระหนองเรือ [ 8 มิ.ย. 2558 ]201
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25