องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากซอยบ้านนางสมัย – บ้านนายธนากร หาดทะเล หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 9 เม.ย. 2567 ]9
22 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวิชัย – คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 [ 9 เม.ย. 2567 ]9
23 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 จากไร่นายสมชาย – ป่าประดู่ [ 9 เม.ย. 2567 ]8
24 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ซอยข้างวัด – เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 9 เม.ย. 2567 ]9
25 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บริเวณคลองชลประทาน ซอยบ้านกำนันนวล หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 9 เม.ย. 2567 ]12
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 16 ก.พ. 2567 ]11
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร่ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ซอยรอบนอก หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง [ 16 ก.พ. 2567 ]11
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 1 [ 16 ก.พ. 2567 ]10
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 16 ก.พ. 2567 ]12
31 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที 7 [ 6 ก.พ. 2567 ]11
32 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยบ้านชะลอ เตยกระโทก หมู่ที 12 บ้านโคกพลวง [ 6 ก.พ. 2567 ]17
33 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยศาลตาปู่ หมู่ที 1 [ 6 ก.พ. 2567 ]15
34 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างร่องระบายน้ำไร่ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ซอยรอบนอก หมู่ที 10 บ้านหนองชุมแสง [ 6 ก.พ. 2567 ]11
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายหนองสะแก หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายหนองตะแบก – หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายธงชัย หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 18 ธ.ค. 2566 ]23
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญมา ปลอบเมือง หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 18 ธ.ค. 2566 ]18
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 [ 18 ธ.ค. 2566 ]10
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายบ้านนายจารุภาส–ถนนสาหลักคลองกระชาย หมู่ที่ 12 [ 18 ธ.ค. 2566 ]12
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28