องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]226
382 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงผัก-สู่แนวเขตตำบลแหลมทอง(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]147
383 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำละลม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]149
384 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายเทียน) [ 21 เม.ย. 2558 ]157
385 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนายเจริญ [ 21 เม.ย. 2558 ]152
386 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางนา หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2558 ]143
387 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน-ลูกรัง เลียบลำละลม-คลองกระโดน หมู่ที่ 1 บ้านละลม [ 21 เม.ย. 2558 ]196
388 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 2 (ซอยรอบสระหนองเรือ) [ 21 เม.ย. 2558 ]214
389 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านละลม [ 13 มี.ค. 2558 ]143
390 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 13 มี.ค. 2558 ]151
391 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 (ซอยรอบบ้าน) [ 24 ธ.ค. 2557 ]203
392 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 (ซอยโรงสี) [ 24 ธ.ค. 2557 ]158
393 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายจรูญ) [ 24 ธ.ค. 2557 ]159
394 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายจีรศักดิ์) [ 24 ธ.ค. 2557 ]189
395 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 แยกวัดกุดจอกน้อย - คลองชลประทาน [ 24 ธ.ค. 2557 ]212
396 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 คุ้มเขมร - บ้านดาบสมัย (ช่วงที่2) [ 24 ธ.ค. 2557 ]199
397 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 1751 หนองกก - กุดจอกน้อย [ 24 ธ.ค. 2557 ]208
398 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางประยงค์) [ 24 ธ.ค. 2557 ]205
399 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายกุดจอกใหญ่ - โคกพลวง หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 24 ธ.ค. 2557 ]170
400 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบศาลตาปู่ บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 24 ธ.ค. 2557 ]147
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25