องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายจรูญ) [ 24 ธ.ค. 2557 ]140
382 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายจีรศักดิ์) [ 24 ธ.ค. 2557 ]171
383 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 แยกวัดกุดจอกน้อย - คลองชลประทาน [ 24 ธ.ค. 2557 ]188
384 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 คุ้มเขมร - บ้านดาบสมัย (ช่วงที่2) [ 24 ธ.ค. 2557 ]180
385 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 1751 หนองกก - กุดจอกน้อย [ 24 ธ.ค. 2557 ]190
386 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลม หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางประยงค์) [ 24 ธ.ค. 2557 ]183
387 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายกุดจอกใหญ่ - โคกพลวง หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 24 ธ.ค. 2557 ]149
388 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบศาลตาปู่ บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 24 ธ.ค. 2557 ]129
389 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตฐาน วงเวียนใจกลางชุมชน บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 [ 24 ธ.ค. 2557 ]133
390 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเพิ่มระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านละลม [ 24 ธ.ค. 2557 ]135
391 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]125
392 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านละลม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]173
393 ประสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 8 ต.ค. 2557 ]132
394 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาพัก [ 29 ก.ค. 2557 ]147
395 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 แสงนาวาซอย 13 [ 1 ก.ค. 2557 ]192
396 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักหวาน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายธวัช [ 1 ก.ค. 2557 ]185
397 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ซอยคลองลวก - บ้านโคกพลวงบน [ 1 ก.ค. 2557 ]143
398 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 คลองยาง - บ้านโกรกกัดลิ้น [ 1 ก.ค. 2557 ]276
399 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านละลม หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2557 ]146
400 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาพัก [ 1 ก.ค. 2557 ]137
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24