องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน (ซอยหลังโรงเรียน) [ 12 ก.ค. 2559 ]164
382 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ (ซอยบ้านนางสุดใจ) [ 6 ก.ค. 2559 ]194
383 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน (ซอยหลังโรงเรียน) [ 6 ก.ค. 2559 ]214
384 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก (ซอยสวนนอก) [ 6 ก.ค. 2559 ]203
385 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย (ซอยบ้านนายวิเชียร) [ 6 ก.ค. 2559 ]208
386 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) [ 21 มิ.ย. 2559 ]156
387 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 15 มิ.ย. 2559 ]169
388 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก(ดีเซล) [ 10 มิ.ย. 2559 ]219
389 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 23 พ.ค. 2559 ]201
390 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินแปลงผักโคกตาอ้น - นานายสมหมาย นากระโทก หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 16 พ.ค. 2559 ]154
391 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหัวช้าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 16 พ.ค. 2559 ]231
392 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเพชร หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 16 พ.ค. 2559 ]159
393 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำคลองยาง หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 16 พ.ค. 2559 ]159
394 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านละลม จำนวน 3 ซุ้ม [ 4 มี.ค. 2559 ]208
395 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านละลม (ซอยบ้านนายมุง) [ 4 มี.ค. 2559 ]210
396 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง (ซอยบ้านนายกุหลาบ) [ 4 มี.ค. 2559 ]156
397 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 4 มี.ค. 2559 ]200
398 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง [ 4 มี.ค. 2559 ]242
399 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 [ 9 ก.พ. 2559 ]155
400 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านละลม (สายลำละลม-คลองเสว) [ 9 ก.พ. 2559 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28