องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนานายกำจัด หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสำลี หมู่ที่ 3 [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสา ปีกกระโทก หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 18 ธ.ค. 2566 ]12
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยศาลตาปู่ [ 18 ธ.ค. 2566 ]12
45 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญมา ปลอบเมือง หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
46 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายหนองสะแก หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 12 ธ.ค. 2566 ]11
47 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายหนองตระแบก – หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
48 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายธงชัย หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
49 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
50 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายบ้านนายจารุภาส–ถนนสาย หลักคลองกระชาย หมู่ที่ 12 [ 12 ธ.ค. 2566 ]12
51 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายบ้านนายจารุภาส–ถนนสาย หลักคลองกระชาย หมู่ที่ 12 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
52 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายบ้านนายจารุภาส–ถนนสาย หลักคลองกระชาย หมู่ที่ 12 [ 12 ธ.ค. 2566 ]11
53 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสำลี หมู่ที่ 3 [ 12 ธ.ค. 2566 ]8
54 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสา ปีกกระโทก หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 12 ธ.ค. 2566 ]8
55 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยศาลตาปู่ [ 12 ธ.ค. 2566 ]11
56 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายหนองสะแก หมู่ที่ 2 บ้านละลม [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
57 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน-โกรกมันกระชาก หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม [ 29 ก.ย. 2566 ]38
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]36
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน-ลำละลม หมู่ที่ 4 [ 26 ก.ค. 2566 ]47
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28