องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย) [ 9 ก.ค. 2564 ]211
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนน หน้าบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 28 พ.ค. 2564 ]177
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก บ้านโคกพลวง-บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย [ 28 พ.ค. 2564 ]224
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]216
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 9 มี.ค. 2564 ]208
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน [ 5 มี.ค. 2564 ]220
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ [ 25 ก.พ. 2564 ]162
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ [ 25 ก.พ. 2564 ]215
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ [ 25 ก.พ. 2564 ]167
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ซอยบ้านนายกอบชัย [ 25 ก.พ. 2564 ]170
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ซอยบ้านนายผัน ผัดกระโทก [ 25 ก.พ. 2564 ]152
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ซอยบ้านนางนิภาวรรณ [ 25 ก.พ. 2564 ]154
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ซอยบ้านนานายชั้น [ 25 ก.พ. 2564 ]149
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 15 ก.พ. 2564 ]162
75 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) [ 12 ม.ค. 2564 ]149
76 ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]147
77 ประกาศจำหน่ายกระเบื้องจากการรื้อถอน [ 17 ธ.ค. 2563 ]191
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายไร่นายพัฒน์ ด่านกระโทก [ 16 ธ.ค. 2563 ]201
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก จากแยก หมู่ที่ 2 – คลองลวก [ 16 ธ.ค. 2563 ]159
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ซอยนานางแป้น [ 16 ธ.ค. 2563 ]154
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25