องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๕ สายวัดสระตะหมก [ 11 มิ.ย. 2563 ]189
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 11 สายบ้านกุดจอกน้อย-คลองยาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]126
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ 9 สระประปา [ 11 มิ.ย. 2563 ]133
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง ซอยบ้านนายฉัตร [ 11 มิ.ย. 2563 ]173
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ 8 สระประปา [ 11 มิ.ย. 2563 ]123
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 คลองชลประทาน-ทุ่งคลองกระชาย [ 11 มิ.ย. 2563 ]123
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 7 สระน้ำแปลงเกษตร [ 11 มิ.ย. 2563 ]173
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 6 ซอยรอบนอก [ 11 มิ.ย. 2563 ]120
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ ซอยบ้านนายเติม [ 11 มิ.ย. 2563 ]124
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยวัดกุดจอกน้อย [ 11 มิ.ย. 2563 ]177
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 สายหนองปรือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]128
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๕ สายหนองสะแก [ 11 มิ.ย. 2563 ]131
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองยายนวล หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 11 มิ.ย. 2563 ]175
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหินคลุก หมู่ที่ 12 สายท่าข้าม [ 11 มิ.ย. 2563 ]124
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายหวล [ 11 มิ.ย. 2563 ]129
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยรอบบ้าน [ 9 มิ.ย. 2563 ]125
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยนานายวิชาติ [ 9 มิ.ย. 2563 ]130
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม [ 9 มิ.ย. 2563 ]130
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง รพ.สต.ละลม [ 9 มิ.ย. 2563 ]130
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายจำเนียร [ 9 มิ.ย. 2563 ]129
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24