องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน สายโคกบ้านเก่า หมู่ที่ 6 [ 16 ธ.ค. 2563 ]148
82 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สายโคกบ้านเก่า หมู่ที่ 6 [ 3 ธ.ค. 2563 ]201
83 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายไร่นายพัฒน์ ด่านกระโทก [ 3 ธ.ค. 2563 ]191
84 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ซอยนานางแป้น [ 3 ธ.ค. 2563 ]149
85 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากแยก หมู่ที่ 2 - คลองลวก [ 3 ธ.ค. 2563 ]149
86 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]188
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองยาง - คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 28 ก.ย. 2563 ]165
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทางลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 6 ส.ค. 2563 ]142
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ [ 16 ก.ค. 2563 ]140
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านละลม [ 16 ก.ค. 2563 ]137
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 9 ก.ค. 2563 ]143
92 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) [ 7 ก.ค. 2563 ]139
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๕ สายวัดสระตะหมก [ 11 มิ.ย. 2563 ]212
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 11 สายบ้านกุดจอกน้อย-คลองยาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]145
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ 9 สระประปา [ 11 มิ.ย. 2563 ]149
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง ซอยบ้านนายฉัตร [ 11 มิ.ย. 2563 ]190
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ 8 สระประปา [ 11 มิ.ย. 2563 ]138
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 คลองชลประทาน-ทุ่งคลองกระชาย [ 11 มิ.ย. 2563 ]139
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 7 สระน้ำแปลงเกษตร [ 11 มิ.ย. 2563 ]187
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 6 ซอยรอบนอก [ 11 มิ.ย. 2563 ]135
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25