องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 485 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ ซอยบ้านนายเติม [ 11 มิ.ย. 2563 ]145
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยวัดกุดจอกน้อย [ 11 มิ.ย. 2563 ]203
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 สายหนองปรือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]151
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๕ สายหนองสะแก [ 11 มิ.ย. 2563 ]150
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองยายนวล หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 11 มิ.ย. 2563 ]199
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหินคลุก หมู่ที่ 12 สายท่าข้าม [ 11 มิ.ย. 2563 ]143
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายหวล [ 11 มิ.ย. 2563 ]150
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยรอบบ้าน [ 9 มิ.ย. 2563 ]142
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยนานายวิชาติ [ 9 มิ.ย. 2563 ]154
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม [ 9 มิ.ย. 2563 ]150
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง รพ.สต.ละลม [ 9 มิ.ย. 2563 ]150
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายจำเนียร [ 9 มิ.ย. 2563 ]154
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนายอำนาจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]160
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางลัดดา - บ้านนายประพัน หมู่ที่ ๒ [ 9 มิ.ย. 2563 ]163
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายไร่นายสมชาย [ 9 มิ.ย. 2563 ]156
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๒ สายหนองกระทุ่ม [ 9 มิ.ย. 2563 ]155
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ ๑ นานายสุวัฒน์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]205
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 24 พ.ค. 2563 ]160
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.254-07 สายบ้านคลองกระชาย-บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 [ 18 พ.ค. 2563 ]152
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 8 พ.ค. 2563 ]160
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25