องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนายอำนาจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]134
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางลัดดา - บ้านนายประพัน หมู่ที่ ๒ [ 9 มิ.ย. 2563 ]138
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายไร่นายสมชาย [ 9 มิ.ย. 2563 ]132
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๒ สายหนองกระทุ่ม [ 9 มิ.ย. 2563 ]134
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ ๑ นานายสุวัฒน์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]184
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 24 พ.ค. 2563 ]137
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.254-07 สายบ้านคลองกระชาย-บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 [ 18 พ.ค. 2563 ]129
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 8 พ.ค. 2563 ]135
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 254-07 สายบ้านคลองกระชาย-บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 [ 22 เม.ย. 2563 ]135
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 254-06 สายบ้านโคกพลวง-บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 [ 16 เม.ย. 2563 ]138
111 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]135
112 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) [ 7 ม.ค. 2563 ]134
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากไร่นายเสมอ-ไร่นายเกิด หมู่ที่ 2 [ 6 ม.ค. 2563 ]129
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชูชาติ หมู่ที่ 3 [ 6 ม.ค. 2563 ]180
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3 [ 6 ม.ค. 2563 ]129
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 4 [ 6 ม.ค. 2563 ]182
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสนุ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]160
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสุวิทย์ ทองโพธิ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]184
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ 12 [ 6 ม.ค. 2563 ]128
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2562 ]127
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24