องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 473 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2562 ]126
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละลม หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2562 ]127
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 7 [ 26 ธ.ค. 2562 ]132
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 ซอยโคกสูง [ 26 ธ.ค. 2562 ]168
125 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากไร่นายเสมอ-ไร่นายเกิด หมู่ที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2562 ]170
126 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชูชาติ หมู่ที่ 3 [ 20 ธ.ค. 2562 ]127
127 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3 [ 20 ธ.ค. 2562 ]130
128 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสนุ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]165
129 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสุวิทย์ ทองโพธิ์ [ 20 ธ.ค. 2562 ]174
130 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ 12 [ 20 ธ.ค. 2562 ]180
131 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการขยายถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 4 [ 20 ธ.ค. 2562 ]137
132 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2562 ]129
133 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 [ 18 ธ.ค. 2562 ]120
134 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละลม หมู่ที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2562 ]127
135 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 7 [ 18 ธ.ค. 2562 ]172
136 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 ซอยโคกสูง [ 18 ธ.ค. 2562 ]128
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายสมบูรณ์ [ 19 พ.ย. 2562 ]123
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายเลียบคลองชลประทาน [ 19 พ.ย. 2562 ]131
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอ๋อย หมู่ที่ 7 [ 19 พ.ย. 2562 ]132
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยนานายสมคิด [ 19 พ.ย. 2562 ]126
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24