องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากแยก หมู่ที่ 2 - คลองลวก [ 3 ธ.ค. 2563 ]169
142 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]204
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองยาง - คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 [ 28 ก.ย. 2563 ]181
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทางลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย [ 6 ส.ค. 2563 ]155
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ [ 16 ก.ค. 2563 ]152
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านละลม [ 16 ก.ค. 2563 ]147
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านละลม [ 9 ก.ค. 2563 ]156
148 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) [ 7 ก.ค. 2563 ]150
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๕ สายวัดสระตะหมก [ 11 มิ.ย. 2563 ]226
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ 11 สายบ้านกุดจอกน้อย-คลองยาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]164
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ 9 สระประปา [ 11 มิ.ย. 2563 ]161
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง ซอยบ้านนายฉัตร [ 11 มิ.ย. 2563 ]200
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ 8 สระประปา [ 11 มิ.ย. 2563 ]151
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 คลองชลประทาน-ทุ่งคลองกระชาย [ 11 มิ.ย. 2563 ]149
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 7 สระน้ำแปลงเกษตร [ 11 มิ.ย. 2563 ]199
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 6 ซอยรอบนอก [ 11 มิ.ย. 2563 ]178
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ ซอยบ้านนายเติม [ 11 มิ.ย. 2563 ]158
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยวัดกุดจอกน้อย [ 11 มิ.ย. 2563 ]219
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 สายหนองปรือ [ 11 มิ.ย. 2563 ]167
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๕ สายหนองสะแก [ 11 มิ.ย. 2563 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28