องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 541 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองยายนวล หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 11 มิ.ย. 2563 ]213
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหินคลุก หมู่ที่ 12 สายท่าข้าม [ 11 มิ.ย. 2563 ]153
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายหวล [ 11 มิ.ย. 2563 ]161
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยรอบบ้าน [ 9 มิ.ย. 2563 ]153
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยนานายวิชาติ [ 9 มิ.ย. 2563 ]166
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม [ 9 มิ.ย. 2563 ]162
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง รพ.สต.ละลม [ 9 มิ.ย. 2563 ]163
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายจำเนียร [ 9 มิ.ย. 2563 ]168
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนายอำนาจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]174
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางลัดดา - บ้านนายประพัน หมู่ที่ ๒ [ 9 มิ.ย. 2563 ]178
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายไร่นายสมชาย [ 9 มิ.ย. 2563 ]170
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๒ สายหนองกระทุ่ม [ 9 มิ.ย. 2563 ]167
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ ๑ นานายสุวัฒน์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]218
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 24 พ.ค. 2563 ]171
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.254-07 สายบ้านคลองกระชาย-บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 [ 18 พ.ค. 2563 ]163
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง [ 8 พ.ค. 2563 ]175
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 254-07 สายบ้านคลองกระชาย-บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 [ 22 เม.ย. 2563 ]175
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 254-06 สายบ้านโคกพลวง-บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 [ 16 เม.ย. 2563 ]169
179 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]166
180 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) [ 7 ม.ค. 2563 ]172
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28