องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
คู่มือปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 18 ม.ค. 2565 ]128
2 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ต.ค. 2562 ]179
3 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ต.ค. 2562 ]164
4 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2562 ]165
5 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2562 ]167
6 แผนผังขั้นตอนการรับเเจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2562 ]166
7 แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2562 ]162
8 แผนผังขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 3 ต.ค. 2562 ]174
9 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 3 ต.ค. 2562 ]164
10 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2562 ]161
11 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2562 ]158
12 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ต.ค. 2562 ]169
13 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ต.ค. 2562 ]164
14 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]206
15 แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 ต.ค. 2562 ]160
16 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ต.ค. 2562 ]162
17 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ปรับปรุงใหม่ [ 3 ต.ค. 2562 ]159
18 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ต.ค. 2562 ]163
19 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 11 ต.ค. 2561 ]166
20 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 30 ม.ค. 2560 ]157
 
หน้า 1|2