องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
คู่มือปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2567 ]15
2 คู่มือปฏิบัติงานนิติกร [ 20 ธ.ค. 2566 ]15
3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ธ.ค. 2566 ]7
4 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 6 ธ.ค. 2566 ]7
5 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 5 ธ.ค. 2566 ]5
6 คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 4 ม.ค. 2566 ]51