องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
2 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน-โกรกมันกระชาก หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม [ 24 ส.ค. 2566 ]70
3 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 [ 24 ส.ค. 2566 ]66
4 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2566 ]47
5 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายเสมอ - ไร่นางละม่อม หมู่ที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2566 ]50
6 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประวิทย์-คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2566 ]38
7 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก สายนานายสุทนธ์ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 [ 30 มิ.ย. 2566 ]40
8 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายไร่นายฮวง หมู่ที่ 3 บ้านละลม [ 30 มิ.ย. 2566 ]34
9 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2 [ 15 มิ.ย. 2566 ]38
10 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ [ 24 เม.ย. 2566 ]54
11 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ซอยบ้านนายไวพจน์ ลอยฟู หมู่ที่ 3 [ 24 เม.ย. 2566 ]44
12 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลัดดา หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง [ 5 เม.ย. 2566 ]58
13 ประกาศราคากลางในจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายวิเชียร (แหลมโคกมันกระชาก) หมู่ที่ 6 [ 5 เม.ย. 2566 ]48
14 ประกาศราคากลางในจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายหล่อน หมู่ที่ 3 [ 5 เม.ย. 2566 ]45
15 ประกาศราคากลางในจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางทองม้วน แปะกระโทก หมู่ที่ 5 [ 5 เม.ย. 2566 ]41
16 ประกาศราคากลางในจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายสมคิด หมู่ที่ 9 [ 5 เม.ย. 2566 ]39
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องหลวงท้องถิ่น นม.ถ254-02 สายตอน้ำ-เทศบาลตำบลแหลมทอง [ 16 ก.พ. 2566 ]52
18 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องหลวงท้องถิ่น นม.ถ 254-02 สายต่อน้ำ - เทศบาลตำบลแหลมทอง [ 14 ก.พ. 2566 ]41
19 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ 254-02 สายตอน้ำ-เทศบาลตำบลแหลมทอง [ 24 ม.ค. 2566 ]44
20 โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโคกพลวง-คลองกระชาย [ 9 ม.ค. 2566 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6