องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนานายชั้น [ 12 ก.ย. 2565 ]8
2 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละลม หมู่ที่ 2 (สายหนองเพชร) [ 8 ก.ย. 2565 ]9
3 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8 นิ้ว แบบเทรลเลอร์ลากจูง [ 7 ก.ย. 2565 ]9
4 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนานายคูณ หมู่ที่ 10 [ 30 ส.ค. 2565 ]10
5 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 ซอยเลียบคลองชลประทาน - โกลเด้นฟาร์ม [ 30 ส.ค. 2565 ]10
6 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยโกรกมันกระชาก [ 30 ส.ค. 2565 ]11
7 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางคลองกระชาย เชื่อม บ้านโนนเพชร (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) [ 30 ส.ค. 2565 ]11
8 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 [ 26 ส.ค. 2565 ]9
9 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางขึ้นติดลำละลม ซอยบ้านยายคูณและบ้านนายนฤนาท หมู่ที่ 1 บ้านละลม [ 26 ส.ค. 2565 ]10
10 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายคลองลวก-เขาดคกรักษ์ เป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]84
11 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 ซอยรอบบ้าน ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]77
12 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนุ่ม-บ้านนายประพัน หมู่ที่2 บ้านละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]81
13 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่2 โปร่งฟาน ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]74
14 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านนายกุศล-โรงสี ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]76
15 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.254-05 สายโคกพลวงบน ถึง สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคขัย จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.พ. 2565 ]99
16 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.254-05 สายโคกพลวงบน ถึง สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคขัย จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ม.ค. 2565 ]112
17 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายสอง [ 2 ก.ย. 2564 ]110
18 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสำเริง [ 2 ก.ย. 2564 ]106
19 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเจือ [ 2 ก.ย. 2564 ]115
20 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย [ 2 ก.ย. 2564 ]117
 
หน้า 1|2|3|4|5