องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายคลองลวก-เขาดคกรักษ์ เป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]45
2 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 ซอยรอบบ้าน ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]44
3 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนุ่ม-บ้านนายประพัน หมู่ที่2 บ้านละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]47
4 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่2 โปร่งฟาน ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]36
5 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านนายกุศล-โรงสี ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 มี.ค. 2565 ]40
6 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.254-05 สายโคกพลวงบน ถึง สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคขัย จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.พ. 2565 ]63
7 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.254-05 สายโคกพลวงบน ถึง สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคขัย จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ม.ค. 2565 ]77
8 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายสอง [ 2 ก.ย. 2564 ]75
9 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสำเริง [ 2 ก.ย. 2564 ]72
10 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเจือ [ 2 ก.ย. 2564 ]77
11 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย [ 2 ก.ย. 2564 ]78
12 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองกระชาย เชื่อมบ้านโนนเพชร (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8) [ 2 ก.ย. 2564 ]73
13 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอกระจ่ายข่าว หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2564 ]78
14 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย) [ 1 ก.ค. 2564 ]70
15 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ค. 2564 ]71
16 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก บ้านโคกพลวง-บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย [ 18 พ.ค. 2564 ]77
17 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนน หน้าบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก [ 18 พ.ค. 2564 ]78
18 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน [ 25 ก.พ. 2564 ]76
19 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายกอบชัย [ 18 ก.พ. 2564 ]77
20 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายผัน ผัดกระโทก [ 18 ก.พ. 2564 ]77
 
หน้า 1|2|3|4