องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]209
2 การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]149
3 การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]185
4 การประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 19 มี.ค. 2563 ]211
5 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]191
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]189
7 การประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 16 พ.ค. 2562 ]239
8 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 3 ก.พ. 2560 ]187
9 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ม.ค. 2560 ]199