องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]35
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]65
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]196
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]197
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]199
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]201
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]205
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 [ 22 ก.ย. 2559 ]199
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558 [ 21 ก.ย. 2558 ]199
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 [ 26 ก.ย. 2556 ]191
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 [ 25 ก.ย. 2556 ]189
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 [ 16 ส.ค. 2556 ]195
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]185
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2554 [ 27 ต.ค. 2554 ]243