องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ดาว์โหลดเอกสารของ กองการศึกษาฯและศพด.อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]406
2 แบบรายงาน การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]41
3 แบบรายงาน การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]38
4 แบบรายงาน การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เดือนมกราคม 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]39
5 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2566 “ละลมเกมส์ ครั้งที่20” [ 12 ม.ค. 2566 ]44
6 ใบสมัครแข่งขันกีฬา "ละลมเกมส์ ครั้งที่ 20" ปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]47
7 ระเบียบการแข่งขันกีฬา "ละลมเกมส์ ครั้งที่ 20" ปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]49
8 แบบรายงาน การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เดือนธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
9 รายงานการใช้สนามกีฬาต่างๆ (เดือนมกราคม –กันยายน 2565) [ 31 ต.ค. 2565 ]33
10 ใบสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ [ 1 มี.ค. 2565 ]141
11 ข้อมูลลานกีฬา [ 10 ม.ค. 2565 ]34