องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]122
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2565 ]115
4 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) [ 6 เม.ย. 2564 ]162
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]193
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]160
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]159
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (รอบ 6 เดือนเเรก) [ 2 พ.ค. 2561 ]205