องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ