องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ