องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2565

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ