องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
แผนพัฒนาการศึกษา


แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) กองการศึกษา ฯ อบต.ละลมใหม่พัฒนา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) กองการศึกษา ฯ อบต.ละลมใหม่พัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ