องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ