องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ