องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด
 
เช็กอาการโควิด-19 สำรวจตัวเองว่าติดหรือยัง
 
ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุ